Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria

Buku ini merupakan pembahasan daripada undang-undang pokok agraria yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960.  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1973

Tambahan Lembaran Negara R.I. Penjelasan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ini membahas pokok-pokok persoalan mengenai penguasaan bahan-bahan galian yang berada did ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1967
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Next