Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Himpunan Daftar Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Buku pertama ini memuat daftar peraturan-peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/  ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Bidang Tenaga Kerja III

Himpunan peraturan perundang-undangan dalam bidang tenaga kerja buku III ini memuat peraturan-peraturan mengenai hubungan ketenagakerjaan dan pengawas ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Penjelasannya

Himpunan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini adalah dimaksudkan untuk membantu memperlengkap dan mempermudah para pejabat penyelenggara pemerintah ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Next