Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970

Buku ini memuat undang-undang nomor 4 tahun 1970 yang membahas tentang pembentukan daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1970

Undang-Undang Nomor: 13-14 Tahun 1969

Buku undang-undang ini memuat undang-undang no 13 tahun 1969 tentang konstitusi perhimpunan pos sedunia di Wina tahun 1964, dan undang-undnag no 14 ta ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1969

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Buku ini menguraikan tentang peranan dan kedudukan pertahanan keamanan negara di dalam kehidupan bangsa Indonesia, Penyelenggaraan pertahanan keamanan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1983

Undang-Undang Pokok Agraria

Buku undang-undang pokok agraria ini terdiri 2 bagian, pada bagian yang pertama ini membahas sejarah penyusunan undang-undang pokok agraria didalam ra ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1970

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan

Buku ini berisi Undang-undang no. 15 tahun 1969, Undang-undang no. 4 tahun 1975, undang-undang no. 16 tahun 1969 dan undang-undang no. 5 tahun 1975. ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Next