Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Pokok-Pokok Hukum Adat

Sebagai materi hukum adat, disajikan oleh buku ini tujuh bab yang terdiri dari pokok-pokok pembahasan: adat dan hukum adat, adat dilapangan pertanian, ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara

Buku ini disajikan kepada khalayak ramai khususnya kepada para mahasiswa, para pejabat administrasi negara dan mereka yang ingin mengetahui seluk belu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Perihal Kaedah Hukum

Merupakan sebuah buku yang memadai bagi bahan mata kuliah pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Bahan-bahan yang ditelaah: kaedah hukum dan k ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Perkembangan Pemerintah Lokal

Buku ini merupakan disertasi dari R. Joeniarto, yang bertujuan mengadakan pembahasan tentang aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkandu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Pokok-Pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia

Jiwa pancasila yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat, dirumuskan secara jelas dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai suatu negara demokrati ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Peraturan Baru Kepegawaian

Tahun terbit 1979

Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 N.I. 2

Peraturan ini memuat syarat-syarat minimum untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi-konstruksi beton bertulang yang dicor setempat maupun yang dib ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bertingkat

Pedoman ini dimaksudkan untuk landasan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di dalam rangka pengadaan dan pembangunan perumahan sederhana, serta me ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama

Buku pedoman ini memuat pokok-pokok kebijaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama, Departemen Agama dan latar belakng sejarahnya, dan kumpulan pera ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Next