Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria

Buku ini merupakan pembahasan daripada undang-undang pokok agraria yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960.  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1973

Tambahan Lembaran – Negara R.I. Penjelasan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ini membahas pokok-pokok persoalan mengenai penguasaan bahan-bahan galian yang berada did ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1967

Tugas Hukum

Buku ini merupakan terjemahan dari “The Task of Law” yang merupakan bahan ajar untuk perkuliahan di bidang ilmu hukum. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1965
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Next