Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Buku I

Buku himpunan peraturan daerah ini baru memuat sebagian dari peraturan daerah propinsi daerah Istimewa Yogyakarta terutama yang menyangkut bidang peri ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1995

Himpunan Peraturan Hukum Agraria Buku III

Buku himpunan peraturan hukum agraria buku III ini memuat hampir seluruhnya peraturan-peraturan mengenai pendaftaran tanah, pejabat pembuat akta tanah ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Himpunan Peraturan Hukum Agraria Buku IV

Dalam buku IV ini dimuat antara lain Keputusan Presiden nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3/1979 yang mengatur penyelesaian ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Himpunan Perundang Undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia (Asing Indonesia)

Buku ini merupakan kumpulan karya himpunan peraturan hukum perdata dari berbagai negara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978
Prev 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 Next