Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Himpunan Lengkap Undang-Undang & Peraturan-Peraturan Kepegawaian Negara

Buku himpunan ini berisi undang-undang dan peraturan tentang kepegawaian negara yang dapat menjadi pedoman dan membantu para pegawai dalam mengetahui  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1981

Himpunan Peraturan tentang Penjualan Rumah Negeri

Himpunan peraturan tentang penjualan rumah negeri ini dimaksudkan untuk membantu para penghuni rumah negeri yang berminat mengajukan permohonan pembel ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1975

Himpunan Peraturan Peraturan Perumahan dan Sewa Menyewa

Dalam cetakan ke- 2 ini dimuat penambahan peraturan terakhir mengenai perumahan dan juga memuat mengenai peraturan pemberian kuasa dalam mengurus sesu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1977

Himpunan Undang-Undang Hukum Militer

Buku undang-undang ini berisi Hukum pidana tentara, hukum disiplin tentara, Peraturan disiplin tentara, Hukum Acara Pidana Tentara. Dan dilengkapi den ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Himpunan Undang Undang dan Peraturan Peraturan tentang Grasi

Dalam penerbitan ini dihimpunkan kutipan dari undang-undang dasar, undang-undang grasi, kutipan dari ktab undang-undang hukum pidana, peraturan Mahkam ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1975

Himpunan Perundang Undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia (Asing Indonesia)

Buku ini merupakan kumpulan karya himpunan peraturan hukum perdata dari berbagai negara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978
Prev 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 Next