Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Himpunan Peraturan Peraturan Negara 1949

Buku ini berisi Undang-undang, Ketetapan-ketetapan pemerintah dan ketetapan-ketetapan Presiden RI. (selengkapnya)

Tahun terbit 1951

Himpunan Peraturan Peraturan Negara 1948

Himpunan yang diselenggarakan dalam buku ini memuat segala catatan peristiwa penting yang dapat menggambarkan pertumbuhan dan corak hukum tata negara  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1951

Himpunan Peraturan Peraturan Negara 1945

buku himpunan ini berisi Undang-undang, Ketetapan-ketetapan pemerintah dan ketetapan-ketetapan presiden RI. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1951

Himpunan Peraturan Peraturan Bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia

Dalam penerbitan ini dihimpun semua undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan surat-surat yang berhubungan dengan penyusunan peratur ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1972

Himpunan Peraturan Peraturan Agraria: Jilid II

Buku himpunan agraria jilid II ini berisi peraturan peraturan tentang pendaftaran tanah dan landreform. ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Himpunan Peraturan Peraturan Agraria: Jilid I

Buku himpunan agraria jilid I ini berisi undang-undang pokok agraria. Diantaranya pemberian, pembaharuan, perpanjangan, penghentian, pembatalan hak at ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1973

Himpunan Peraturan yang Berkaitan dengan Penanaman Modal Tahun 2004: Jilid II

Buku ini berisi himpunan peraturan tentang penanaman modal yang dikeluarkan oleh: - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi - Keputusan Menteri Kelaut ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2005

Himpunan Peraturan yang Berkaitan dengan Penanaman Modal Tahun 2004: Jilid I

Himpunan Peraturan ini berisi 5 Undang-undang, 3 Peraturan Pemerintah dan 3 Keputusan Presiden 2004 yang berkaitan dengan penanaman modal. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2005
Prev 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 Next