Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Himpunan Peraturan ľ Peraturan Negara 1949

Buku ini berisi Undang-undang, Ketetapan-ketetapan pemerintah dan ketetapan-ketetapan Presiden RI. (selengkapnya)

Tahun terbit 1951

Himpunan Peraturan ľ Peraturan Negara 1948

Himpunan yang diselenggarakan dalam buku ini memuat segala catatan peristiwa penting yang dapat menggambarkan pertumbuhan dan corak hukum tata negara  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1951

Himpunan Peraturan ľ Peraturan Negara 1945

buku himpunan ini berisi Undang-undang, Ketetapan-ketetapan pemerintah dan ketetapan-ketetapan presiden RI. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1951

Himpunan Peraturan ľ Peraturan Bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia

Dalam penerbitan ini dihimpun semua undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan surat-surat yang berhubungan dengan penyusunan peratur ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1972

Himpunan Peraturan ľ Peraturan Agraria: Jilid II

Buku himpunan agraria jilid II ini berisi peraturan ľ peraturan tentang pendaftaran tanah dan landreform. ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Himpunan Peraturan ľ Peraturan Agraria: Jilid I

Buku himpunan agraria jilid I ini berisi undang-undang pokok agraria. Diantaranya pemberian, pembaharuan, perpanjangan, penghentian, pembatalan hak at ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1973

Himpunan Peraturan yang Berkaitan dengan Penanaman Modal Tahun 2004: Jilid II

Buku ini berisi himpunan peraturan tentang penanaman modal yang dikeluarkan oleh: - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi - Keputusan Menteri Kelaut ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2005

Himpunan Peraturan yang Berkaitan dengan Penanaman Modal Tahun 2004: Jilid I

Himpunan Peraturan ini berisi 5 Undang-undang, 3 Peraturan Pemerintah dan 3 Keputusan Presiden 2004 yang berkaitan dengan penanaman modal. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2005
Prev 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 Next