Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Kumpulan Peraturan Peraturan tentang Pertambangan Bahagian Kedua Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan tentang Perusahaan Negara Dibidang Pertambangan

Kumpulan ini terdiri dari tiga bagian yang diterbitkan secara terpisah guna mempermudah perubahan dan tambahan dikemudian hari. Untuk bagian yang kedu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1970

Kumpulan Peraturan Peraturan tentang Pertambangan Bahagian Keenam tentang Perusahaan Negara Dibidang Pertambangan (Lanjutan Bahagian Kedua)

Pada bagian keenam ini memuat pengalihan bentuk perusahaan-perusahaan negara dibidang pertambangan. (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Kumpulan Peraturan Peraturan tentang Pertambangan Bahagian Kesebelas tentang Peraturan-peraturan Perusahaan Jasa Pertambangan

Buku ini berisi keputusan Menteri Pertambangan tentang perusahaan jasa pertambangan umum dan perusahaan jasa pertambangan minyak dan gas bumi. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Kumpulan Peraturan Peraturan tentang Pertambangan dan Energi Bahagian Kedelapan tentang Penanaman Modal (Lanjutan Bahagian Ketiga)

Pada bagian kedelapan ini berisi kumpulan peraturan-peraturan tentang penanaman modal, penggunaan tenaga kerja warga negara asing. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Kumpulan Peraturan Peraturan tentang Pertambangan dan Energi Bahagian Kesepuluh tentang Peraturan-Peraturan Perusahaan Negara (Lanjutan Bahagian Kesembilan)

Buku kumpulan peraturan tentang pertambangan dan energi bagian kesepuluh ini memuat peraturan pemerintah tentang pembubaran badan pimpinan umum perusa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979
Prev 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Next