Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Himpunan Peraturan Peraturan Perumahan dan Sewa Menyewa

Dalam cetakan ke- 2 ini dimuat penambahan peraturan terakhir mengenai perumahan dan juga memuat mengenai peraturan pemberian kuasa dalam mengurus sesu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1977

Himpunan Peraturan Peraturan Pelaksanaan KUHAP

Buku ini memuat himpunan peraturan-peraturan pelaksanaan KUHAP yang berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri kehakiman, keputusan bersama menter ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1984

Himpunan Peraturan Peraturan Negara 1949

Buku ini berisi Undang-undang, Ketetapan-ketetapan pemerintah dan ketetapan-ketetapan Presiden RI. (selengkapnya)

Tahun terbit 1951

Himpunan Peraturan Peraturan Negara 1948

Himpunan yang diselenggarakan dalam buku ini memuat segala catatan peristiwa penting yang dapat menggambarkan pertumbuhan dan corak hukum tata negara  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1951

Himpunan Peraturan Peraturan Negara 1945

buku himpunan ini berisi Undang-undang, Ketetapan-ketetapan pemerintah dan ketetapan-ketetapan presiden RI. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1951

Himpunan Peraturan Peraturan Bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia

Dalam penerbitan ini dihimpun semua undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan surat-surat yang berhubungan dengan penyusunan peratur ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1972
Prev 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Next