Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Asas-asas Hukum Tata Negara

didalam buku ini disajikan beberapa pengertian umum ketatanegaraan, dalam tinjauan dario segi hukum.  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Aspek-Aspek Pengembangan Duni Usaha Indonesia

Buku ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing membahas: 1. mengupas hal-hal yang bersangkutan dengan kebijaksanaan pengembangan dunia usaha 2. Memba ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1977

Aneka Hukum Tatanegara R.I

buku ini merupakan himpunan dari berbagai artikel karya penulis yang diterbikat melalui harian, yang untuk memudahkan masyarakan membaca dan memahami  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1976

Almanak Organisasi Negara Republik Indonesia 1960

Penerbitan almanak organisasi negara ini dimaksudkan sebagai bahan pengetahuan serta penilaian bagi para peminat sekalian yang ikut serta dalam usaha  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1962

Anthology Of Indonesian Law

Tahun terbit 19..

Amanat Presiden Pada Upacara Serah Terima Jabatan MENHAMKAM/PANGAB dan WAPANGAB pada tanggal 17 April 1978 di Jakarta

buku ini berisi Amanat Presiden Pada Upacara Serah Terima Jabatan MENHAMKAM/PANGAB dan WAPANGAB pada tanggal 17 April 1978 di Jakarta ... (selengkapnya)

Tahun terbit 19..
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Next