Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa Ini

buku ini diterbitkan dari hasil simposium\"UUPA da Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa Ini. dari segi permasalahan tanah yang di hadapi pada dewasa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1977

Seminar Evalusi Pelaksanaan Program Pembaharuan Pendidikan Hukum

buku ini berisi evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilaksanakan atau dicapai di bidang pembaharuan pendidikan hukum pada masa ini. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Simposium Hukum Angkutan dan Laut

Buku ini berisi kerangka hukum Angkutyan dan Laut yang mengatur dan memberi arahan untuk meningkatkan fungsi angkutan dan perhubungan. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Seluk Beluk Mayarakat Kota

Buku ini disusun dalam rangka perkuliahan sosiologi kota. (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Sistem Pemerintahan Indonesia

Buku ini menjelaskan pengertian negara dan pemerintah, pembentukan pemerintah Indonesia, Susunna, tugas dan wewenang pemerintah negara Republik Indone ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Sistim Penemuan Kembali Perundang-undangan

Buku ini memuat laporan loka karya sistem penemuan kembali peraturan perundang-undnagan, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional beke ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Suplemen Himpunan Peraturan Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Buku ini berisi perolehan hak, pendaftaran tanah, pembebasan tanah/ganti rugi, peruntukan, pencabutan hak/ganti rugi, penguasaan tanah (kota praja), p ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Suplemen Himpunan Peraturan Bangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Buku ini berisi tentang peraturan bangunan daerah khusus Ibukota Jakarta yang berkaitan dengan peruntukan lingkungan, izin mendirikan bangunan, bangun ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Suplemen Himpunan Peraturan Perpajakan/ Retribusi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

buku ini berisi mengenai peraturan perpajakan tentang pajak bangsa asing, pajak khusus, pajak kendaraan bermotor, pajak pembangunan, reklame, surat pa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum

Dengan menyajikan sendi ilmu hukum dan tata hukum Indonesia dalam buku ini dikandung maksud untuk menawarkan aneka hal dan masalahnya yang pokok dan p ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Next